Supported marking service for Year 2-9 Numerical Reasoning Tests 2020, Wales

 Privacy notice

Covid-19 Update

Supported Marking Service for the Numerical Reasoning Tests for
Years 7, 8 and 9

The Welsh Government has advised that in 2019/20 the statutory requirement for learners to take the Numeracy (Reasoning) paper test and for schools to report the results will be removed due to the COVID-19 outbreak. As part of this decision, NFER’s planned events for the Supported Marking Service for National Numerical Reasoning Tests will no longer take place this spring.

We would like to thank you for your patience and understanding during this time as the situation has unfolded and plans have had to change. We would also like to thank you for your support at these events over the past years.

If you have any queries about the supported marking service, please contact us via email WGSM@nfer.ac.uk

Read the full privacy for this project  here.

 Hysbysiad preifatrwydd

Diweddariad Covid-19

Gwasanaeth Marcio â Chefnogaeth ar gyfer y Profion Rhifedd (Rhesymu) ar gyfer Blynyddoedd 7, 8 a 9

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori yn 2019/20 y bydd y gofyniad statudol i ddysgwyr sefyll y prawf papur Rhifedd (Rhesymu) ac i ysgolion adrodd am y canlyniadau yn cael ei ddileu oherwydd yr achos o COVID-19. Fel rhan o’r penderfyniad hwn, ni fydd digwyddiadau a gynlluniwyd gan NFER ar gyfer y Gwasanaeth Marcio â Chefnogaeth ar gyfer Profion Rhesymu Rhifyddol Cenedlaethol yn cael eu cynnal y gwanwyn hwn mwyach.

Hoffem ddiolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod yr amser anodd hwn sydd wedi ein gorfodu i newid ein cynlluniau. Hoffem hefyd ddiolch i chi am eich diddordeb a'ch cefnogaeth yn y digwyddiadau hyn dros y blynyddoedd diwethaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaeth marcio â chymorth, cysylltwch â ni trwy e-bost WGSM@nfer.ac.uk

Darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd llawn yma.

;