Ymchwil PISA

English

Cynhaliwyd yr astudiaeth PISA ddiwethaf yn 2015. Cyhoeddwyd yr adroddiad rhyngwladol ar gyfer PISA 2015 ar 6 Rhagfyr 2016 gan OECD. Cyhoeddwyd yr adroddiadau cenedlaethol ar gyfer gwledydd y DU hefyd ar y diwrnod hwnnw.

Adroddiadau Cenedlaethol 2015

Adroddiadau Cenedlaethol 2012

Briffiadau Addysg NFER

Mae adroddiadau cenedlaethol o astudiaethau PISA cynharach ar gael i'w lawrlwytho isod:

  • Adroddiad cenedlaethol Lloegr (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol Cymru (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol Gogledd Iwerddon (2009 | 2006)

  • Adroddiad cenedlaethol yr Alban (2009 | 2006)

  • I weld papurau briffio Crynodebau NFER ar ganlyniadau PISA 2015, cliciwch yma.

Mae ffynonellau eraill o wybodaeth fel a ganlyn:

OECD PISA

Adran Addysg – Cymariaethau addysg rhyngwladol

Adran Addysg Gogledd Iwerddon

Llywodraeth Cymru

Arolygon Rhyngwladol Llywodraeth yr Alban - PISA

Cysylltwch â ni yn NFER

Mae NFER yma i gefnogi ysgolion trwy gydol eu cyfranogiad yn PISA 2018. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 01753 637096 neu psuk@nfer.ac.uk.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymchwil PISA yn NFER, cysylltwch â Juliet Sizmur (j.sizmur@nfer.ac.uk), Rheolwr Prosiect Cenedlaethol PISA 2018 yn y DU. Fel arall, ewch i'n tudalennau Addysg Ryngwladol ar wefan NFER.

Am unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Cat Finlayson (c.finlayson@nfer.ac.uk neu 01753 637439).